Algemene voorwaarden

 • Betaling van behandeling geschiedt á contant, per Tikkie, elektronisch betaalverzoek of per factuur met overeengekomen betalingstermijn.
 • Bij verhindering dient de afspraak minimaal 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden. Daarna wordt 50% in rekening gebracht.
 • Tijdens het gratis intakegesprek voorafgaand aan de eerste behandeling dient cliënt het te melden wanneer er sprake is van medische of psychische klachten, behandeling bij een arts of specialist en/of medicijnen. Cliënt is verantwoordelijk voor het geven van eerlijke en volledige informatie met betrekking tot zijn gezondheid.
 • Bij medische of psychische klachten dient cliënt vooraf met zijn behandelaar te overleggen of een massagebehandeling verantwoord is.
 • Wanneer tijdens een behandeling verricht door Massagepraktijk Pam Smits (hierna nader genoemd als MPPS) een advies gegeven wordt dat ingaat tegen een advies of voorschrift gegeven door de behandelend arts, specialist of psycholoog dan dient het advies of voorschrift van laatste genoemde gevolgd te worden. Massagebehandelingen zijn aanvullend op reguliere behandelingen, nooit leidend.
 • MPPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het verzwijgen van relevante informatie met betrekking tot lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • MPPS behoudt zich het recht voor om, wanneer voor of tijdens de behandeling twijfel ontstaat of een specieke klacht behandeld kan worden, de behandeling te staken en door te verwijzen naar een arts, fysiotherapeut of psycholoog.
 • Uw persoonlijke en medische gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • MPPS behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • MPPS verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
 • MPPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Bij verlies van een cadeaubon of rittenkaart vervalt het recht op eventuele openstaande behandelingen/massages/consulten. De cadeaubon en/of rittenkaart is niet inwisselbaar voor contant geld. Een behandelkaart of rittenkaart is persoonsgebonden tenzij anders vermeld.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.